ULUSLARARASI ÇOCUK YAYINCILARI DERNEĞİ

Ülkemizde ve dünyada tarihsel süreci içerisinde her daim bir gelişim çizgisine sahip olarak büyüyen yayıncılık sektöründe, çocuklara yönelik kitapların çeşidi ve sayısı gün geçtikçe artmış, çocuk yayıncılığı da bağımsız bir alan olarak tezahür etmiştir.

Bu alan üzerinde yoğunlaşan yayıncılar, kitap fuarları ve çalıştaylar gibi önemli organizasyonlar aracılığıyla bir araya gelerek çocuk yayıncılığı alanındaki bilgi ve birikimlerini ortak bir potada harmanlama yolunda ilk adımları atmışlardır.

Bu, önemli bir adım olmakla beraber, bu yoldaki çabaların daha da artması ve tüm dünyadan çocuk yayıncılarının çeşitli ortak programlarla bir araya gelerek karşılıklı paylaşımlarda bulunmaya devam etmeleri ihtiyacı da kaçınılmaz bir hâl almıştır. Hem bu ihtiyaca binaen hem de “Din, dil, ırk gözetmeden dünyanın dört bir tarafındaki çocuklara parlak bir gelecek sunmak adına daha neler yapabiliriz?” kaygısının getirdiği sorumluluk duygusuyla, çocuk yayıncılığı üzerine odaklanmış bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde toplanma ihtiyacı duyduk. Uzun süren planlama ve çalışmaların ardından, Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği ismini verdiğimiz oluşumumuz, 2020 yılının son günlerinde, merkezi İstanbul’da olmak üzere resmî kuruluşunu gerçekleştirerek faaliyete başlamıştır.

AMAÇLARIMIZ

Yayınevlerini ve yayıncıları bir araya Toplamak, sorunlarını ele almak, çözüm önerileri sunmak

• Çocuk yayıncılığı alanında ilk adımlarını atan yayıncılara, yayıncılık mesleği ve çocuk yayıncılığı alanı ile ilgili rehberlik etmek; aynı alanda faaliyet gösteren meslektaşların dayanışmasını sağlamak, iyi günde, kötü günde bir arada olmak adına sektörü temsil edecek bir çatı kuruluşu oluşturmak,

• Çocuk yayınlarının dünyanın her yerinde daha kolay ulaşılabilir hâle gelmesini temin etmek, bu alanda hem Türkçe hem de diğer dillerde yayımlanan önemli eserleri tespit ederek karşılıklı olarak çevirilerini yapmak,

Devamı